начална страница

Идея и реализация и актуализация
ЕТ "Контраст 2000"

Валутa и ценности - внос, износ, изпращане на пари в и от чужбина

Лицата пресичащи границите на Репулика България са длъжни да попълнят и представят пред митническите органи валутна митническа декларация, когато изнасят или внасят:

1. Левове и чуждестранна валута в наличност, включително пътнически (travel) чекове с обща равностойност над 5 000лв. (до 20 000 лв. няма изискване за доказване произхода на парите с документ)

2. Благородни метали, включително изделия от тях, над следните размери:

  •  37 грама злато и платина в необработен или полуобработен вид и монети;
  •  60 грама за бижута и аксесоари от злато и платина;
  •  300 грама за сребро в необработен и полуобработен вид, монети бижута и аксесоари.

3. Скъпоценни камъни не вградени в посочените по-горе бижута и аксесоари;

4. Други форми и изделия от благородни метали и скъпоценни камъни както и благородни метали във вид на прах, изделия от скъпоценни камъни и други;

5. Предмети и изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, които са паметници на културата независимо от вида и размера им.

Когато декларираните левове и чужда валута в наличност при излизане са с обща равностойност над 20 000 лв. се изисква разрешение на БНБ, което може да се използва еднократно до 90 дни от датата на издаването му.

Чуждестранни физически лица могат да изнасят левове и чуждестранна валута в наличност с обща равностойност над 20 000 лв. и без разрешение на БНБ, ако стойността на изнасяните левове и чуждестранна валута не надвишава стойността на внесените и декларирани средства при последното им влизане в страната.

Когато чуждестранни физически лица изнасят левове и чуждестранна валута в наличност с обща равностойност от 5 001 до 20 000 лв., задължително посочват във валутната декларация и основанието за придобиването им.

За какво служи системата за експресни преводи?
Най бързия начин да изпратите пари в чужбина (особенно при екстремни случаи като заболяване, авария с превозно средство, кражба и др.) без да е необходимо получателя да разполага с банкова сметка или кредитана/дебитна карта. Средствата се получават буквално за 10 - 15 минути.

Как става изпращането на пари чрез системата за експресни преводи::

  • Изпращача внася сумата и таксата за транзакцията по сметката на системата за електронни разплащания или ги носи в брой в офиса на фирмата;
  • За да осъществи операцията трябва да се представи документ за самоличност;
  • Попълва нареждане за превод;
  • Изпращача получава уникален многоцифрен код, който трябва да предаде на получателя на парите. Това може да се направи по телефон, факс, SMS или през Internet;
  • Получателя взима парите от всеки офис на фирмата оператор, като представи документ за самоличност и получения код. (При "Мъни грам" суми до 900  USD могат да се вземат и без паспорт, но получателя трябва да отговори на таен въпрос, зададен от изпращача. Изключително полезно ако са ви откраднали документите!)
  • Заедно със сумата може да се изпраща и съобщение до получателя.

Такси за експресни преводи

"Уестърн Юнион" - сума на превод в USD (максимум 7 000 USD) Такса в USD
до 100 15
от 101 до 200 24
от 201 до 300 29
от 301 до 400 35
от 401 до 500 42
от 501 до 750 54
от 751 до 1000 66
от 1001 до 1250 76
от 1251 до 1500 86
от 1501 до 1750 98
от 1751 до 2000 110
от 2001 до 2250 120
над 2250 10 за всеки 250
Доставка на място 14
Съобщение до 10 думи 2

"Мъни грам " - сума на превод в USD (максимум 10 000 USD) Такса в USD
до 400 20
от 400,01 до 600 30
от 600,01 до 800 40
от 800,01 до 1000 50
от 1000,01 до 1200 60
от 1200,01 до 1800 80
от 1800,01 до 2500 120
от 2500,01 до 5000 150
от 5000,01 до 7500 250
от 7500,01 до 10 000 300
Съобщение до 10 думи безплатно
Валута може да се пренася и чрез пътнически (travel) чекове. Те се издават срещу пари в брой в българска банка и се осребряват в чужди трезори обслужващи този вид чекове. При тях комисионната е между 0,10 и 0,15%. Хубавото при тях е че ако бъдат откраднати или изгубени, не могат да се използват от други лица, защото се подписват повторно при осребряването.
Най-лесния начин за пренос на валута е чрез международна (дебитна/кредитна) банкова карта! Тя върши работа и при преминаване на границата. Митничарите не могат да проверят колко пари има в тях. Също така ако се наложи да ви се изпратят пари това става чрез захранване на сметка, което може да направи всек.

Last update: 27 февруари 2003г.
Този сайт ще бъде допълван и разширяван с всякаква интересна информация
събрана от екипа на ЕТ"Контраст 2000"

За въпроси, мнения и предложения използвайте следният Е-mail: shengem@contrast2000.com